พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทูลกระหม่อมหญิง ต้องอยู่เหนือการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ มิให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มิควรลงเล่นการเมือง เนื่องจากเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ รวมทั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์​นั้นอยู่เหนือการเมือง และดำรงความเป็นกลางทางการเมือง

พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทูลกระหม่อมหญิง ต้องอยู่เหนือการเมือง พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทูลกระหม่อมหญิง ต้องอยู่เหนือการเมือง

แสดงความคิดเห็น