“ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย

จากหนอนน้อยเข้าสู่ผีเสื้อ จำกันได้หรือไม่?“ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” ออกซิงเกิลเพลงของตัวเอง คือ “ฝันที่เป็นจริง” ตอนนี้ได้กลายเป็นสาวสวยจนแทบไม่ได้ ทุกวันนี้คาดว่าเปลี่ยนชื่อจริงเป็น “ณพฤฒษภา พลอยงาม” ชีวิตวันนี้ของ “ไทด์” กลางวันทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทรถดัง ตกกลางคืนเดินสายร้องเพลงตามผับ

“ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย
“ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย “ไทด์ – วัชรินทร์ พลอยงาม” หรือ “ไทด์ AF8” กลายเป็นสาวสวย

แสดงความคิดเห็น