ของดีๆ พามาให้ แม่งไม่เอา!!

ขอเป็นช้างซ่อนงา สักให้เด็กมันดู!!

เป็นอีกฉากที่กอดูหลายรอบ ใครเป็นขอเสียงหน่อย!!

ของดีๆ พามาให้ แม่งไม่เอา!! ของดีๆ พามาให้ แม่งไม่เอา!! ของดีๆ พามาให้ แม่งไม่เอา!! ของดีๆ พามาให้ แม่งไม่เอา!!

แสดงความคิดเห็น