การประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษา (MHESI MUSIC VARIETY AWARD 2024) ภายใต้งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ (อว.แฟร์ : Sci Power For Future Thailand)

สาวกคนรัก ”ทุเรียน“ราชาแห่งผลไม้ ชวนไปเช็ก อินบุฟเฟต์ทุเรียน ประจำปีนี้ให้เต็มอิ่ม หนึ่งปีมีครั้งเดียว ฟินจัดเต็มกับบุฟเฟต์ทุเรียนมี 2 สาขา จันทบุรี และเทพารักษ์ สำหรับสาขาจันทบุรีสามารถนั่งรถซาเล้ง เก็บผลไม้ถ่ายรูปสวยๆกับมังคุดชมสวนผลไม้ได้