วธ.จับมือเครือข่ายวัฒนธรรม-เขตภาษีเจริญ เปิดตัว “ตลาดคลองบางหลวง” ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง เสพงานศิลป์ ถิ่นหุ่นละครเล็ก อุดหนุนสินค้าของดีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศษฐกิจท้องถิ่น