เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

คนดังแห่รับรางวัล”พชรสุวรรณ”รางวัลเชิดชูเกียรติ งานนี้ทําเอาคนภายในงานยิ้มไม่หุบ..?

#ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รางวัล”พชรสุวรรณ”รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565
วันที่ 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประธานการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.จรัสศรี ทองทวน นายกสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และนายบัณทัต ฤทธิบุตร รองประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ผู้อำนวยการโครงการ งานประกาศรางวัล”พชรสุวรรณ” การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความภาคภูมิใจ และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงอุทิศตนบำเพ็ญเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบริหารงาน การสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นการยกระดับศักยภาพของเด็กสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ (Global Citizen)
ในการนี้เหล่าดารา นักแสดง ผู้บริหารระดับสูง ศิลปิน นักร้อง พิธีกร/ผู้สื่อข่าว อาทิ คุณเฟิร์น ชลวิภา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีวีพูล ได้รับเกียรติรับรางวัลแทน คุณพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือติ๋มทีวีพูล กรรมการผู้บริหารบริษัท ทีวีพูล กรุ๊ป จำกัด ,คุณอ๋อม อรรคพันธ์ ,คุณ ทับทิม อัญรินทร์, คุณโม อมีนา ,คุณษา วรรณษา ,คุณวีนัสทีวีพูล ,คุณน้ำเพชร ฏีญาร์ภา ,คุณร็อค ขวัญลดา, คุณสไปร์ทบาบาบิ ,เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย 
และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565  ณ Watergate Pavillion กรุงเทพมหานคร
นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม พร้อมด้วยนายบัณทัต ฤทธิบุตร รองประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
ในการเข้ารับรางวัล “คชสีห์ สิงหะเดชะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น ในฐานะ”ผู้ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเยาวชนดีเด่น”
โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ประธานในพิธี