น้ำตกเหวสุวัต เขาใหญ่

น้ำตกเหวสุวัต เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ตั้งอยู่สุดถนนธนะรัชต์ รถเข้าถึง จากลานจอดรถเดินลงไปเพียง 100 เมตร หรือจะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะได้เห็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงราว 20 เมตร

มีจุดชมน้ำตกในระยะไกลที่สามารถมองผ่านแมกไม้เห็นภาพของน้ำตกทั้งหมดในมุม สูงได้สวยงาม หรือหากต้องการสัมผัสกับสายน้ำตกและแอ่งน้ำด้านล่าง ก็มีทางเดินลัดเลาะลงไปได้ แต่ในช่วงฤดูฝนน้ำจะมาก ไหลแรง และเย็นจัดควรระมัดระวังอันตราย

#เที่ยวไหนดี #น้ำตก #น้ำตกเหวสุวัต #เขาใหญ่ #ปากช่อง #นครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต เขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต เขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต เขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต เขาใหญ่

แสดงความคิดเห็น