อุทยานจางเจียเจี้ย ประเทศจีน

อุทยานจางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ป่าไม้แทบจะทั้งหมด ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ และเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึง นอกจากนี้คุณจะได้ตามรอย และสัมผัสความงดงามของสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอวตาร (Avatar) ที่ใช้อุทยานจางเจียเจี้ยเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากส่วนใหญ่ในเรื่องอีกด้วย

ชาวจางเจียเจี้ย ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

#เที่ยวไหนดี #จีน #อุทยานจางเจียเจี้ย #Avatar #ธรรมชาติ

อุทยานจางเจียเจี้ย ประเทศจีน อุทยานจางเจียเจี้ย ประเทศจีน อุทยานจางเจียเจี้ย ประเทศจีน
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]