ปฎิกริยา หลัง จียอน พูดไม่สนิท ไอซ์ โต้กลับแบบนี้!!

เคลื่อนไหวจากอินสตราแกรม ไอซ์-ปรีชญา พงษ์ธนานิกร แล้วค่ะ หลังจาก ที่ เพื่อนร่วมวงการบันเทิงไทยชาวเกาหลี ซอ จี ยอน บอก ไม่สนิทกับ ไอซ์เป็นการส่วนตัว เรื่องที่จะไม่บอกว่ากำลังศึกษาดูใจกับ ฮั่น เดอะ สตาร์ (อิสระ ภัทรมานพ) จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

เล่นเอา ไอซ์ต้องเขียนระบายผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวว่า

SMILE is the most powerful thing that we have 😊 HUG yourself when Nobody want to 🤗 LOVE yourself even though everyone in this world Hate you ❤️ Forgive is the best giving in this world 🤲🏻  แปลได้ว่า SMILE คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่เรามี😊 HUG ตัวเองเมื่อไม่มีใครต้องการ🤗รักตัวเองแม้ว่าทุกคนในโลกนี้จะเกลียดคุณ❤️การให้อภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้🤲🏻

ปฎิกริยา หลัง จียอน พูดไม่สนิท ไอซ์ โต้กลับแบบนี้!! ปฎิกริยา หลัง จียอน พูดไม่สนิท ไอซ์ โต้กลับแบบนี้!! ปฎิกริยา หลัง จียอน พูดไม่สนิท ไอซ์ โต้กลับแบบนี้!! ปฎิกริยา หลัง จียอน พูดไม่สนิท ไอซ์ โต้กลับแบบนี้!!
ปฎิกริยา หลัง จียอน พูดไม่สนิท ไอซ์ โต้กลับแบบนี้!!

แสดงความคิดเห็น