เมื่อในภาพนั้นไม่ใช่รูป “น้องดิน”แต่เป็น…?

เหมือนอะไรเบอร์นั้นเมื่อ “เอ้ก บุษกร” โพสต์รูปล่าสุด ว่าในรูปนั้นไม่พี่ดินแต่เป็นกู๋บอนล์น้องชายของ”เอ้ก บุษกร”ซึ่งมีความเหมือนอะไรขนาดนั้น หากไม่บอกก็นึกว่าเป็นรูปของพี่ดิน!!!

เมื่อในภาพนั้นไม่ใช่รูป “น้องดิน”แต่เป็น…? เมื่อในภาพนั้นไม่ใช่รูป “น้องดิน”แต่เป็น…? เมื่อในภาพนั้นไม่ใช่รูป “น้องดิน”แต่เป็น…? เมื่อในภาพนั้นไม่ใช่รูป “น้องดิน”แต่เป็น…?
เมื่อในภาพนั้นไม่ใช่รูป “น้องดิน”แต่เป็น…? เมื่อในภาพนั้นไม่ใช่รูป “น้องดิน”แต่เป็น…?

แสดงความคิดเห็น