เมื่อ โน๊ต อุดม ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (ชมคลิป)

จะเกิดะไรขึ้น ถ้า “โน๊ต อุดม” ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มาดูกันว่าจะเป็นยังไง?

เมื่อ โน๊ต อุดม ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (ชมคลิป) เมื่อ โน๊ต อุดม ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (ชมคลิป) เมื่อ โน๊ต อุดม ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (ชมคลิป) เมื่อ โน๊ต อุดม ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (ชมคลิป)

แสดงความคิดเห็น