คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะนักแสดงพื้นบ้านของไทย รวมกว่า 50 คน ร่วมงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน” ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการต่อสู้ของไทยในแบบโบราณให้สู่สายตานานาชาติ สร้าง รายได้และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศให้ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมี 7 ชุดการแสดงได้แก่ กลองสะบัดชัย / ฟ้อนผาง / ศิลปะการต่อสู้(พลองไม้สั้น พลองยาว มวยคาดเชือก) / ลิเก / หุ่นละครเล็ก เรื่อง หนุมานจับนางเบญกาย / รำโนรา และ เซิ้งโปงลาง สร้างความประทับแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง


ในการนี้คุณสุรินทร์ ยังเขียวสด ผู้บริหารฝ่ายการแสดงนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ และผู้ควบคุมการแสดงในการร่วมสานสัมพันธ์ไทยจีนในครั้งนี้ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยนำศิลปะการแสดงของชาติมาสู่สายตาต่างชาติให้เห็นถึงความสวยงามความปราณีตรวมถึงวัฒนธรรมที่งดงามของไทยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้ให้เกียรติตนในการร่วมสืบสานมรดกของชาติสู่นานาชาติในครั้งนี้

คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน
คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน คณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยสร้างความประทับใจในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน

แสดงความคิดเห็น