พ่อที่เราไม่มีวันลืม พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดง และลูก ๆ ที่หาชมได้ยาก

      วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีการเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่๙ ที่ทรงฉายพระรูปกับสุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดง และลูก ๆ ในหลากหลายอิริยาบถ

แสดงความคิดเห็น