เขียนไว้ข้างเตียง paradox

เขียนไว้ข้างเตียง : Paradox

Live @ วันสมานมิตร 2018

โรงเรียนสวนกุหลาบ

 

แสดงความคิดเห็น