เกิดมาครบ 32 เท่ากัน แต่ก็ไม่ได้น้อยใจที่ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น

แสดงความคิดเห็น