ระทึก!! แผ่นดินไหวเขย่าภาคเหนือ แรง 3.1 อ.สันทราย เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหว ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระบุว่า เมื่อเวลา 23.00 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.98 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.00 องศาตะวันออก ขนาด 3.1 ลึกจากผิวดิน  1 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.สันทราย และอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หากมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ

แสดงความคิดเห็น