เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

5 อาการ ของคนเป็น “โรคหัวใจ” อันตรายมาก

มาดู 5 อาการบ่งบอกถึงสัญญาณโรคหัวใจ แต่ละอาการนี่บอกเลยว่าน่าเป็นห่วงมาก เพราะโรคหัวใจ

เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆ บอกเลยว่าหากพบอาการเหล่านี้กับตัวเองหรือคนรอบตัวควรระวังไว้เป็นดีที่สุด

หัวใจของคนเรามีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกาย โดยการบีบและคลายตัวอยู่ตลอดเวลา หัวใจจึง

เป็นอวัยวะของมนุษย์ที่ต้องทำงานหนักตลอด 24 ชั่วโมง หากหัวใจหยุดนิ่ง ไม่ทำงานนั่นหมายถึงการเสีย

ชีวิต หัวใจจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญ

 

 

1. เจ็บหน้าอก

เราสัมผัสอาการเต้นของหัวใจมนุษย์ ตรงเหนือหน้าอกข้างซ้าย หากรู้สึกเจ็บตรงบริเวณหน้าอก

โดยเฉพาะอาการเจ็บหน้าอกทำนองต่อไปนี้ เป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดกล่าวคือ หากขณะ

ที่คุณกำลังเดินอย่างรีบเร่งบนทางชัน เช่น ขึ้นบันได กำลังวิ่ง หรือกำลังมีอารมณ์โมโหโกรธา แล้ว

เกิดอาการเจ็บหนึบๆ รู้สึกอึดอัดบริเวณกลางหน้าอก หรือหน้าอกด้านใดด้านหนึ่ง บางกรณีมีอาการ

ร้าวไปตามแขน หรือบางครั้งมีอาการจุกแน่นบริเวณลำคอ ตลอดจนเจ็บ

บริเวณกรามเหมือนมีอาการเจ็บฟันละก็ …เหล่านี้เป็นอาการบอกเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งถ้าเป็น

ไม่มาก แค่พักสักหน่อย อาการก็คลายไป แต่ถ้าเป็นมาก อาจถึงขั้นหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หรือกล้ามเนื้อ

หัวใจตายเฉียบพลันได้ บางครั้งจะมีอาการเจ็บแบบอื่น ที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด แต่

จริงๆ ไม่ได้เป็น เช่นเจ็บจี๊ด เจ็บแปล๊บ แต่เป็นการเจ็บจุดเดียวเหมือนโดนเข็มแทงและเป็นอาการที่เกิดขึ้น

ในระหว่างพักไม่ใช่ออกแรง และมีอาการต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงหรือเป็นตลอดวันซึ่งถ้าขณะเป็นมีการขยับ

ตัวหรือหายใจเข้าลึกๆ จะเจ็บมากขึ้น อาการเหล่านี้ไม่ใช่โรคหัวใจขาดเลือด แต่อาจเกิดจากกรณีกล้ามเนื้อ

หน้าอก หรือเยื่อหุ้มปอดอักเสบ

 

2. หอบ หรือเหนื่อยง่ายผิดปกติ

อาการเหนื่อยหอบจากโรคหัวใจ และภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น จะเหนื่อยหอบ หายใจเร็วขณะออกแรง

หรือบางทีอยู่เฉยๆ ก็รู้สึกเหนื่อยหอบ ถ้าเป็นหนักอาจถึงขนาดนอนราบกับพื้นไม่ได้ก็มี เพราะขืนนอนลง

ไปจะหอบและไอ คนที่เป็นโรคหัวใจจนเหนื่อยจึงมักต้องนอนศีรษะสูงหรือนั่งหลับไปเลย แต่ถ้าเหนื่อย

หอบ หมดแรง มือเท้าเย็น แต่อาการหายใจยังปกตินั้น ไม่ใช่โรคหัวใจ เพราะอาการดังกล่าวคนที่เป็นความ

ดันโลหิต หรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ก็มีอาการเหนื่อยหอบเช่นกัน ถ้าเป็นหนักอาจถึงขนาดนอนราบกับพื้น

ไม่ได้ก็มี

 

3. อาการหัวใจสั่น

คืออาการที่หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ เต้นไม่สม่ำเสมอ ควรจับสังเกตให้ดี ทั้งนี้อาจใช้วิธีวัดการเต้นของ

ชีพจรก็ได้ว่า ใน 1 นาทีนั้น เรามีการเต้นของชีพจรสม่ำเสมอหรือเปล่า หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ

 

 

4. ขาบวม

ผู้ป่วยโรคหัวใจจะมีอาการขาบวมเนื่องจากเลือดจากขาไม่สามารถไหลเข้าสู่หัวใจด้านขวาได้สะดวก

จึงมีเลือดค้างที่ขาจนทำให้มีอาการบวม อาการเหล่านี้เกิดจาก หัวใจด้านขวาไม่สามารถทำงานได้เต็ม

ที่เหมือนเดิม แต่ก็ไม่ใช่คนขาบวมทุกคนจะเกิดจากโรคหัวใจทำงานไม่ปกติดังกล่าว เนื่องจากคนที่มีน้ำ

หรือเกลือโซเดียมอยู่ในตัวมากเกินไป ไตไม่สามารถขับออกได้หมด หรือคนที่เป็นโรคหลอดเลือดดำอุด

ตันจนเลือดไหลเวียนไม่ค่อยได้ หรือกลุ่มที่เป็นโรคตับก็อาจมีอาการขาบวมได้เช่นกัน อาการขาบวมจึงเป็น

อาการหนึ่งที่พึงสงสัยว่า อาจเป็นโรคหัวใจและควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้

รักษาได้อย่างถูกต้องกับโรค

 

5. เป็นลมหรือมีอาการวูบ

คนที่มีอาการผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือที่บางคนเป็นมากอาจถึงขั้นหยุดเต้นชั่วขณะ

หรือบางคนมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของหัวใจ ซึ่งทำให้วูบได้ แต่

อาการวูบนั้น ยังพบในคนที่เป็นโรคอื่นก็มี เช่น กลุ่มที่ขาดน้ำ เสียเลือด ท้องเสีย หรือบางทีมีอาการเวียน

ศีรษะ จนรู้สึกว่าบ้านหมุนโคลงเคลง วูบวาบตามตัว หายใจไม่ออก ถ้าเป็นขนาดนี้อาจไม่ใช่เกิดจากโรค

หัวใจแต่มีความผิดปกติทางสมอง ก็อาจเป็นได้

*********************************

 (ขอขอบคุณเรื่องจาก  narakmak.club)