โรงเรียนเอกชน 2 แห่งที่ได้รับผลกระทบฝุ่น PM2.5 สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่มีได้มาตรการสั่งปิดโรงเรียน แต่ให้เป็นอำนาจของโรงเรียนในการพิจารณา พร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากพบว่ามีเด็กป่วย หรือพื้นที่โรงเรียนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ก็พิจารณาสั่งปิดได้ทันที

ด้านนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนเอกชนที่ได้มีการประกาศปิดการศึกษาชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 2562 เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 นั้น ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชน 2 โรง ได้ปิดเรียน คือ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา และโรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนใดที่อยู่ในจุดเสี่ยงก็ต้องดูระดับความรุนแรงค่าฝุ่นของแต่ละพื้นที่ด้วย.

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]