เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เฉพาะเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ได้ตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะและรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร รวม 25,473 คัน พบการกระทำความผิดรวม 1,769 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 10,766 คัน พบการกระทำความผิด จำนวน 763 คัน ซึ่งความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องการอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 36 คัน ซึ่งไม่พบการฝ่าฝืนนำรถตู้ครบกำหนดอายุการใช้งาน 10 ปีมาให้บริการ

ส่วนรถแท็กซี่ตรวจสอบการให้บริการ จำนวน 14,707 คัน พบการกระทำความผิด 1,006 คัน ในจำนวนนี้เป็นการฝ่าฝืนนำรถแท็กซี่ครบกำหนดอายุการใช้งานเกิน 9 ปี มาให้บริการ จำนวน 93 คัน ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย
อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ เข้มข้นจริงจังทันที เมื่อพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดโดยเฉพาะกรณีฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารสาธารณะครบกำหนดอายุ 10 ปี และรถแท็กซี่ครบกำหนดอายุ 9 ปี นำมาวิ่งให้บริการประชาชน