เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งให้ทุกส่วนราชการประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งเตรียมข้อมูลรอบด้าน เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งขอให้ศึกษาแนวคิดความเป็นไปได้ในการหมุนเวียนการปฏิบัติงานจากบ้านพัก การลดใช้ยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ฝุ่น PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นการเร่งด่วน

สำหรับมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พล.อ.ประวิตร ได้กำชับขอให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และฝ่ายปกครองระดับจังหวัดและตำรวจ เร่งทำหน้าที่ในความรับผิดชอบ ทั้งการขอความร่วมมือและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้าควบคุมพื้นที่หรือแหล่งกำเนิดมลภาวะโดยตรง ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่งแจ้ง หรือรถยนต์ควันดำ เป็นต้น

พร้อมทั้งสั่งการให้กองทัพจัดกำลังพลเข้าไปสนับสนุนการทำหน้าที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาในที่โล่ง ที่ก่อให้เกิดมลภาวะในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ประกาศควบคุม  ทั้งนี้ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ไปตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะคนชราและเด็ก ควบคู่กันไป

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ขอให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประสานการทำงานกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมสร้างสำนึกและความตระหนักรู้ต่อส่วนรวม เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆที่สามารถดำเนินการร่วมกันมากขึ้น เช่น การลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควันและฝุ่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ควบคุมและเขตก่อสร้าง  รวมทั้งการล้างถนนและใบไม้จากต้นไม้ริมถนนและสวนสาธารณะ ซึ่งขอให้หน่วยทหารพัฒนาสนับสนุนการทำงานร่วมกับ กทม.ต่อเนื่องกันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย