เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก ลงนามในประกาศ เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 และมีโครงการแบบท้ายประกาศ ได้แก่ โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง แบบ VN1 ชนิดต่างๆ จํานวน 5 รายการ และรถซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ เครื่องช่วยฝึก และ สป.5 จำนวน 3 รายการ วงเงิน 2,251.92 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนก.พ.2562

สำหรับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าว มีจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

1.รถเกราะลำเลียงพล VN1 8×8 Wheeled Almoured Vehicle จำนวน 3 คัน วงเงิน 172.89 ล้านบาท

2.รถเกราะติดตั้ง ค.หนัก (120 มม.) VN1 120 mm. Wheeled Self-Propelled Mortar จำนวน 12 คัน วงเงิน 632.4 ล้านบาท

3.รถเกราะกู้ซ่อม VS27 Recovery Wheeled Armoured Vehicle จำนวน 9 คัน วงเงิน 428.4 ล้าบาท

4.รถซ่อมบำรุงเครื่องมือทางกล Mechanical Maintenance Vehicle จำนวน 1 คัน วงเงิน 26.18 ล้านบาท

5.รถเครื่องซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า Photoelectric Maintenance Vehicle จำนวน 1 คัน วงเงิน 35.12 ล้านบาท

6.รถเกราะที่บังคับการ VN1 8×8 Wheeled Armoured Battalion Command Vehicle จำนวน 12 คัน วงเงิน 591.6 ล้านบาท

7.รถเกราะพยาบาล VN1 8×8 Wheeled Armoured Medical Vehicle จำนวน 3 คัน วงเงิน 151.98 ล้านบาท

8.เครื่องช่วยฝึก Simulator จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 150.96 ล้านบาท

9.กระสุนปืนใหญ่อัตโนมัติ ขนาด 30×165 มม. ชนิดระเบิด-ส่องวิถี (HE-T) 30×165 mm. HE-T จำนวน 11,000 นัด วงเงิน 41.14 ล้านบาท

10.ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40×45 มม. ชนิดระบบเบิด (HE) พร้อมข้อต่อสายกระสุน 40×45 mm. HE Grenade จำนวน 4,811 นัด วงเงิน 14.55 ล้านบาท

11.ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. ชนิดระเบิดแรงสูง 120 mm. High Explosive Projectile จำนวน 500 นัด วงเงิน 6.8 ล้านบาท

สำหรับแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวนรวม 2,251.92 ล้านบาท สืบราคาจากท้องตลาด (รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยคุณลักษณะเฉพาะของรายการอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อเสนอของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน