ภาพประวัติศาสตร์ ใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ ลงเบอร์โทร ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายงานว่า ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมแกนนำได้เดินทางเข้ายื่นบัญชีรายชื่อผู้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย ร.ท. ปรีชาพล กล่าวว่า พรรคได้เสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงรายชื่อเดียว


ทั้งนี้ พรรคได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และพรรคเห็นว่าทูลกระหม่อมหญิงฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่สุด ทรงช่วยเหลือประชาชน ทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งพระองค์ทรงงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด และพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้เสนอชื่อและให้เกียรติตอบรับเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรค ซึ่งหลังจากที่ กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรับรองแล้ว ก็จะแถลงความชัดเจนในการลงพื้นที่หาเสียงต่อไป

ขณะที่โลกออนไลน์ ต่างฮือฮาภาพใบสมัครของทูลกระหม่อมหญิงฯ และมีการแชร์ต่อ ๆ กันจำนวนมาก พร้อมแสดงความความคิดเห็นกันต่าง ๆ นานา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โดยในใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ มีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้ 
ชื่อในใบสมัคร : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ มหิดล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : โลซาน สวิสเซอร์แลนด์
สถานที่ติดต่อ : พระที่นั่งบรมพิมาน
เบอร์โทรศัพท์ : ในพระบรมมหาราชวัง
ชื่อบิดา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ชื่อมารดา : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

View image on Twitter

View image on TwitterView image on Twitter

View image on Twitter

View image on Twitter

View image on Twitter

แสดงความคิดเห็น