อีกมุมที่เรียบง่าย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสวยก๋วยเตี๋ยวข้างคลอง (ชมคลิป)

หลังพรรคไทยรักษาชาติ ได้ยื่นพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ต่อ กกต. โดยมีการเปิดภาพเอกสาร เป็นพระรูป ทูลกระหม่อมฯ และได้ยื่นให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพ

โดยในเอกสารดังกล่าว มีพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และมีลายพระนาม อยู่ด้านท้ายของเอกสาร โดยทรงใช้พระนามว่า “ทูลกระหม่อมอุบลรัตนฯ มหิดล”

อีกมุมทรงพระเรียบง่าย  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสวยอาหารข้างคลอง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพระอิริยาบถสุดเรียบเงียบ โดยระบุข้อความว่า “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน พระองค์ทรงเรียบง่าย กินก๋วยเตียวข้างคลอง 😊🙏🏻” 

อีกมุมที่เรียบง่าย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสวยก๋วยเตี๋ยวข้างคลอง (ชมคลิป) อีกมุมที่เรียบง่าย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสวยก๋วยเตี๋ยวข้างคลอง (ชมคลิป) อีกมุมที่เรียบง่าย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสวยก๋วยเตี๋ยวข้างคลอง (ชมคลิป)
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]