หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง

เพจ เที่ยวไหนดี by ทีวีพูล มีโอกาสได้ร่วมทริป พช.สัมพันธ์สัญจร สมุทรสาคร – ราชบุรี ซึ่งสถานที่ที่เราได้ไปเยี่ยมชมความงามครั้งนี้ ก็คือ ตลาดโอ๊ะป่อย บ้านท่ามะขาม  หมู่ที่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เยี่ยมชม “โอ๊ะป่อย” ตลาดริมธาร ซึ่งที่มาของชื่อ “โอ๊ะป่อย” นั้นมาจากภาษากะเหรี่ยง แปลว่า “พักผ่อน” แล้วร่วมสัมผัสวิถีริมน้ำภาชี “ใส่บาตรพระล่องแพ” หนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่หาได้ยาก


ภายในตลาดโอ๊ะป่อยมีสินค้าน่าสนใจหลายอย่าง ประกอบไปด้วยอาหารท้องถิ่นและข้าวของ เครื่องใช้ รวมถึงสินค้า OTOP โดยเมนูแนะนำของตลาดโอ๊ะป่อยคือ “ข้าวแดกงา” เป็นการนำข้าวเหนียวและงาดำมาตำรวมกัน แล้วนำไปนวดและย่างบนเตา

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายเมนูท้องถิ่น อาทิ “ก๋วยเตี๋ยวม่อนไข่” ซึ่งเป็นอาหารร้านดังประจำอำเภอ หรือ ”บ้าบิ่นมะพร้าว” ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้า OTOP ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีข้าวของเครื่องใช้ให้เลือกซื้ออีกมามาย ได้แก่ ตุ๊กตาผึ้งถักไหมพรม ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ตุ๊กตาปั้นดินไทย และสบู่สมุนไพร

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการชุมชนท่องเที่ยวโฮทอปนวัตวิถี ได้แก่ การบริหารจัดการและรู้จักประสานงาน การแก้ไขปัญหา เป็นที่มาของสถานที่พักผ่อนแบบธรรมชาติ ที่ยังรักษาสิ่งแวดล้อมไว้เป็นอย่างดี เพราะตลาดโอ๊ป่อยแห่งนี้ ไม่ใช้พลาสติก โฟม และวัสดุทำลายสิ่งแวดล้อมทุกชนิด

อีกทั้งยังเป็นตลาดแห่งการเรียนรู้ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ เป็นตลาดคุณธรรมที่มีความเอื้ออาทร ชาวชุมชนช่วยกันพัฒนาสินค้าให้สินค้าขายไม่ซ้ำกัน เป็นตลาดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เป็นตลาดที่สนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ มีงานทำ เป็นตลาดที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา อย่างกิจกรรมตักบาตรพระล่องแพ ไหว้พระชมโบสถ์มหาอุดลายไทยบันไดพญานาค เป็นต้น

 #กรมการพัฒนาชุมชน #พชสัมพันธ์สัญจร #เสน่ห์สร้างสุข #ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี #ท่องเที่ยว

หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง
หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง หลงมนต์เสน่ห์ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง

แสดงความคิดเห็น