อย่าปล่อยให้ลูกหิว สภาพก็จะประมาณนี้

อย่าปล่อยให้ลูกหิว สภาพก็จะประมาณนี้

แสดงความคิดเห็น