เที่ยวบาหลีเมืองไทย เกาะเปริด จ.จันทบุรี

เกาะเปริด

ในอดีตมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลที่อยู่ใกล้กับชายฝั่ง มีชาวเรือและชาวประมงตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก

ต่อมาได้มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก สภาพที่เคยเป็น

เกาะกลางทะเลจึงหายไป

สมัยก่อนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ล่องเรือสำเภามาค้าขายมาพักค้างเกาะซึ่งทะเลแถบนี้เป็นทะเลเปิด ชาวจีนจึงเรียกว่า “เกาะเปิด”

หรือที่มาอีกชื่อหนึ่งคือ สันนิษฐานว่าชาวจีนที่มาพักอาศัยสร้างบ้านเรือนในเกาะแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มป่วยล้มตาย

เป็นจำนวนมากส่วนคนที่เหลือก็จะหนีเปิดไปจากเกาะกันหมด

ที่ตั้ง ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เครดิต ขอขอบคุณภาพจาก Jerasak Soikaew , Mist Flower

 

แสดงความคิดเห็น