ใช่แล้วค่ะ ยามเราลำบาก ไม่มียื่นมือมาช่วย แต่ยามเราสุขสบาย มีแต่คนเข้าหาเพียบ

แสดงความคิดเห็น