เดินเที่ยว ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ชุมแสง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ 39 กิโลเมตร

ระยะการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง อำเภอชุมแสงมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลายที่บรรยากาศของความเป็นชุมชนริมน้ำเก่าแก่

ที่ยังคงวิถีชีวิตชาวบ้านเรียบง่าย

สะพาน (แขวน) หิรัญนฤมิต

สะพานแขวน เป็นฉายานามที่ข้าพเจ้าตั้งขึ้นเอง เพราะมีลักษณะโครงสร้างเหมือนสะพานแขวนใน กทม.สะพานหิรัญนฤมิต
เป็นสะพานเล็ก ๆ ที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ใก้ลๆ กับบริเวณพระบรม ฯ

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดชุมแสงและอยู่ริมแม่น้ำน่าน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีผู้คนจากทั่วสารทิศ ทั้งคนในอำเภอชุมแสงเอง นักท่องเที่ยว

รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาไหว้ขอพร ทั้งยังเป็นที่ศรัทธาของคนในอำเภอชุมแสงทุกคน

 

วัดเกยไชยเหนือ
วัดเก่าแก่ของอำเภอชุมแสง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) และได้รับการ

บูรณะในสมัยต่อ ๆ มาอยู่เรื่อย ๆ ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของตำนานของจระเข้ยักษ์ที่ชื่อ “ไอ้ด่างเกยไชย”

ที่อยู่ : ถนนชุมแสง-หนองกระเจา ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เครดิต ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก  เว็บไซต์ world.in.th , Trong Wannakamon , วัดเกยไชยเหนือ – บรมธาตุ , Thanakorn Songsaengthammachai

แสดงความคิดเห็น