บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

ชุมชนแรกในทริป “พช.สัมพันธ์สัญจร สมุทรสาคร – ราชบุรี” ครั้งนี้ คือชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี “บ้านดอนไก่ดี” ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อ ในการทำเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งเป็น 1 ใน 50 ชุมชนต้นแบบ


​ในอดีต เมื่อประมาณ พ.ศ. 2525 กลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนมากเป็นกลุ่มลูกจ้างของโรงงานเสถียรภาพ หรือโรงชามไก่ จึงทำให้มีภูมิความรู้และทักษะการผลิตเครื่องลายคราม ต่อมาเมื่อโรงงานปิดกิจการลง ชาวชุมชนที่ว่างงานจึงได้รวมกลุ่มกัน เพื่อผลิตถ้วยชามลายคราม และมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเครื่องเบญจรงค์มาจนถึงทุกวันนี้


​เครื่องเบญจรงค์ที่นี่ถือได้ว่าสวยงาม และมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของลวดลายที่เสนอเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นไทยได้อย่างประณีตสวยงามและทรงคุณค่า น่าสะสม และถือว่าเป็นมรดกประเทศชาติที่น่าหวงแหน และอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสาคร


และในปี พ.ศ. 2546 ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดีได้รับรางวัลสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว และยังได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ. 2550 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายอีกด้วย ซึ่งนี้คือสิ่งที่รับประกันถึงคุณภาพของเครื่องเบญจรงค์และหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างดี

 

บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

แสดงความคิดเห็น