เกาะช้าง

 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหรือที่นิยมเรียกกันจนติดปากว่า เกาะช้าง  

เดิมเป็นเกาะที่ไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย หากมีความสำคัญในฐานะที่เป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุม

เป็นแหล่งเสบียงอาหาร

 

ตั้งอยู่ในเขตแหลมงอบ จังหวัดตราดโดยเกาะช้างนับว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ในทะเลอ่าวไทย และเป็น

เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศรองลงมาจากเกาะภูเก็ต

การเรียงตัวกันของบรรดาหมู่เกาะน้อยใหญ่รวมกว่า 52 เกาะ มีลักษณะคล้ายกับรูปโขลงช้างเดินเรียงตัวกัน

จึงเป็นสาเหตุให้เรียกหมู่เกาะแห่งนี้ว่า เกาะช้าง 

โดยลักษณะส่วนใหญ่ของเกาะช้างมีภูมิประเทศที่เป็นเขาสูง มีผาหินสลับซับซ้อน มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ

ยอดเขาสลักเพชร รองลงมา ได้แก่ เขาจอมปราสาท และเขาหอม ซึ่งภูเขาเหล่านี้ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำและลำธารต่างๆ 

ที่ทำให้เกิดน้ำตกหลายแห่งบน เกาะช้าง นั่นเอง

 

เครดิต ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก  Nutcha Chanprapharp 

 

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]