พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ สมเด็จพระราชินี

 

โดยที่ทรงพระราชดำริว่า ตามราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปานาพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี และในการนี้ก็มีพระราชหฤทัยประสงค์ให้เป็นไปตามราชประเพณีนั้น จึงมีพระบรมโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการ

และโปรดเกล้าฯ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมาร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยบดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ สิริวิบูลยราชกุมาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

 

 

 

พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]