ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ

พสกนิกรปลื้มปีติ ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ ทรงฉายพระรูป ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เป็นบรรยากาศภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และทรงเขียนข้อความว่า “ที่พระที่นั่งจักรี…โดยขึ้นทางบันไดเสือ”

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ
ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ภาพพระที่นั่งจักรี ขึ้นทางบันไดเสือ
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]