สมเด็จพระราชินี ทรงแย้มพระสรวล และให้ความเป็นกันเอง กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 18.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ จากนั้น ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชรวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

สมเด็จพระราชินี ทรงแย้มพระสรวล และให้ความเป็นกันเอง กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ สมเด็จพระราชินี ทรงแย้มพระสรวล และให้ความเป็นกันเอง กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ สมเด็จพระราชินี ทรงแย้มพระสรวล และให้ความเป็นกันเอง กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ สมเด็จพระราชินี ทรงแย้มพระสรวล และให้ความเป็นกันเอง กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

แสดงความคิดเห็น