จอห์น วิญญู สับรัฐบาลเทงบ 350 ล้าน ปั้นนักรบไซเบอร์

จากกรณีที่รัฐบาล มีแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ต้องการเพิ่มนักรบไซเบอร์ 1,000 คน เนื่องจากความเคลื่อนไหวทางการเมือง จะย้ายมาอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าบนท้องถนน

ทำให้จำเป็นต้องสร้างระบบ และคน ที่เชี่ยวชาญทั้งระบบไซเบอร์ ซึ่งวางเป้าไว้ใน 5 ปี (60-64) ว่าต้องการถึง 4,500-5,000 คน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่วนเบื้องต้นต้องผลิตนักรบไซเบอร์ให้ได้อย่างน้อย 200 คน โดยใช้งบประมาณ จำนวน 350 ล้านบาท จากกองทุนดิจิตัลเพื่อพัฒนาบุคคลกรด้านนี้ทั้งหมด โดยเริ่มได้ในกลางเดือน มิ.ย.นี้ ที่จะเริ่มจัดคนเข้าหลักสูตร

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกร-ดีใจคนดัง ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัว ในเชิงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐบาล โดยระบุว่า

“กรณีนักรบไซเบอร์ที่มีการเทงบประมาณลงไป ก็คงไม่ได้ต่างกับงบประมาณที่ใช้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ท้ายที่สุดแล้ว ก็เอามาใช้รบกับประชาชนคนไทยนั่นเองแหละครับ”

แสดงความคิดเห็น