ททท. เตรียมร่วม “ภูฏาน” จัดคาราวานรถยนต์ ฉลองความสัมพันธ์ 30 ปี

“พิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 30 ปี ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน!!

วันนี้ 21 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และบริษัทไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) จัดคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ภายใต้ธีม Connecting the Two Kingdoms by Land จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 30 ปี ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน เป็นการน้อมเกล้าฯ ร่วมฉลองเถลิงราชสมบัติรัชกาลที่ 10

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชวัง โซเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย พรัอมด้วยนางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดพัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเซียใต้ ตะวันออก กลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และนายฉัททันต์ กุญช๊ร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเซีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานด้วย

ภายในงานมีพิธีตักบาตรในช่วงเช้า มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการปล่อยขบวนคณะคาราวานจำนวน 6 คัน 21 คน การเดินทางจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2562 โดยใช้เส้นทางประเทศไทย-เมียนมา-อินเดีย-ภูฏาน ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดการเดินทางของขบวนคาราวาน จะมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและภูฎาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เพื่อหารือ แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ต่อไป

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.ThailandBhutanTourism.com

 

แสดงความคิดเห็น