กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย

ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำโครงการ “ไทยดี มีมารยาท” ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักและมีส่วนร่วมในการผลิตและนำเสนอเรื่องราว ในการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์เรื่องราวผ่านศิลปะ ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ (การถ่ายทำหนังสั้น) วรรณศิลป์ (การเขียนบทภาพยนตร์) และศิลปะการแสดง เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยมีผู้กำกับการแสดง นักพูด และศิลปินดารายอดนิยม เช่น นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ในฐานะคนรุ่นใหม่ร่วมแสดงทัศนคติเกี่ยวกับค่านิยมความเป็นไทย ในการแถลงข่าว ด้วย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]