ภาพสุดประทับใจ เมื่อ “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงช่วยพระสหายขายทอง โดยไม่ทรงถือพระองค์

และก็เป็นอีกครั้งที่พระองค์ท่านทำให้ชาวไทยสุดปลาบปลื้มปีติ เมื่อครั้งเฟสบุ๊ค เรารักกรมสมเด็จพระเทพ OurBeLovedPrincessMaha Chakri Sirindhorn ได้เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โดยเป็นภาพขณะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมระบุข้อความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ จังหวัดอุทัยธานี ทรงเยี่ยมพระสหายและได้ทรงช่วยพระสหายขายทองคำแก่ลูกค้าที่มาซื้อทองคำที่ห้างขายทองของพระสหาย

ทั้งนี้สมาชิกเฟสบุ๊คต่างร่วมโพสต์ข้อความ ทรงพระเจริญ และชื่นชมภาพที่แสนประทับใจ พร้อมยังได้ส่งต่อภาพดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทรงพระเจริญ

สำหรับพระสหายของกรมสมเด็จพระเทพ ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ พระสหายที่เรียนอักษรจุฬา ท่านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นนักภาษาศาสตร์และนักอักษรศาสตร์ชาวไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีบาลีและภาษาสันสกฤต พระไตรปิฎกฉบับภาษาจีน และพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพสุดประทับใจ เมื่อ “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงช่วยพระสหายขายทอง โดยไม่ทรงถือพระองค์ ภาพสุดประทับใจ เมื่อ “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงช่วยพระสหายขายทอง โดยไม่ทรงถือพระองค์ ภาพสุดประทับใจ เมื่อ “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงช่วยพระสหายขายทอง โดยไม่ทรงถือพระองค์ ภาพสุดประทับใจ เมื่อ “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงช่วยพระสหายขายทอง โดยไม่ทรงถือพระองค์
ภาพสุดประทับใจ เมื่อ “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงช่วยพระสหายขายทอง โดยไม่ทรงถือพระองค์ ภาพสุดประทับใจ เมื่อ “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงช่วยพระสหายขายทอง โดยไม่ทรงถือพระองค์

แสดงความคิดเห็น