ภาพสุดประทับใจ เมื่อ “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงช่วยพระสหายขายทอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน และยังทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม เป็นกันเอง ไม่ถือพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักเพียงไหน ก็ยังคงไว้ซึ่งรอยแย้มพระสรวลที่อบอุ่นเสมอมา

และก็เป็นอีกครั้งที่พระองค์ท่านทำให้ชาวไทยสุดปลาบปลื้มปีติ เมื่อครั้งเฟสบุ๊ค เรารักกรมสมเด็จพระเทพ OurBeLovedPrincessMaha Chakri Sirindhorn ได้เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ จังหวัดอุทัยธานี ทรงเยี่ยมพระสหายและได้ทรงช่วยพระสหายขายทองคำแก่ลูกค้าที่มาซื้อทองคำที่ห้างขายทองของพระสหาย

สำหรับพระสหายของกรมสมเด็จพระเทพ ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ พระสหายที่เรียนอักษรจุฬา ท่านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นนักภาษาศาสตร์และนักอักษรศาสตร์ชาวไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีบาลีและภาษาสันสกฤต พระไตรปิฎกฉบับภาษาจีน และพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แสดงความคิดเห็น