สี จิ้นผิง ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ

ล่าสุด วันที่ 29 ก.ย. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตรภรณ์” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 70 ปี ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง วันที่ 1 ต.ค. 2562 การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทนผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตรภรณ์” มีพระราชดำรัสตอบประธานาธิบดีจีนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ทั้งนี้ เครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนจะมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงเป็นบุคคลสำคัญต่างประเทศในจำนวน 6 คน ซึ่งในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลสำคัญระดับผู้นำและอดีตผู้นำ รัฐบาล องค์กร และนักการศึกษา ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังล่าว

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรนิทรรศการความสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ 70 ปี ณ ศูนย์นิทรรศการกรุงปักกิ่ง อีกทั้งจะทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและการเดินขบวนของฝ่ายพลเรือน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

สี จิ้นผิง ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ สี จิ้นผิง ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ สี จิ้นผิง ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ สี จิ้นผิง ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ
สี จิ้นผิง ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ สี จิ้นผิง ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ สี จิ้นผิง ทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ

แสดงความคิดเห็น