เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ล่าสุดมาย้อนดูลับดับการสถาปนา อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จนมาเป็น นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ 

สถาปนาเจ้าคุณพระ

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกภายหลังสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระ

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทการ ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

บรรดาศักดิ์

30 เมษายน พ.ศ. 2562 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562: ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2562: เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

by TVPOOL ONLINE

TV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool Online