กรมสมเด็จพระเทพฯ กับ คุณใบตอง น้องแมวทรงเลี้ยง 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ไปทรงเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้า คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะ เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มรูปเมวเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ทรงลงพระนามาภิไธยบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในการนี้เสด็จเข้าร้านภูฟ้าผสมผสาน ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ และ ทรงอุ้มคุณใบตอง แมวทรงเลี้ยง เพื่อฉายพระรูปเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” นำเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆ ของแมว สัตว์เลี้ยงคู่บ้านของมนุษย์มายาวนานหลายพันปี เป็นทั้งเทพในอารยธรรมโบราณ เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรม เป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะและวรรณกรรม เป็นเครื่องมือช่วยคิดของนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นสัตว์มงคลในคติความเชื่อไทยโบราณ

กรมสมเด็จพระเทพฯ กับ คุณใบตอง น้องแมวทรงเลี้ยง  กรมสมเด็จพระเทพฯ กับ คุณใบตอง น้องแมวทรงเลี้ยง  กรมสมเด็จพระเทพฯ กับ คุณใบตอง น้องแมวทรงเลี้ยง  กรมสมเด็จพระเทพฯ กับ คุณใบตอง น้องแมวทรงเลี้ยง 
กรมสมเด็จพระเทพฯ กับ คุณใบตอง น้องแมวทรงเลี้ยง 

แสดงความคิดเห็น