เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ถ่ายคู่เมื่อสมัยทรงพระเยาว์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงระบุว่า “วันพ่อ : กราบพระบาทพ่อของเราเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 #วันชาติ #วันพ่อ”