ทอท.เตือนคนไปนอก ห้ามพกหน้ากากอนามัย เกิน 30 ชิ้น โทษปรับเป็นแสน คุก 5 ปี

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 11 มี..63 นายสัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้สนามบินของ ทอท. ได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสนามบินของทอท. ห้ามมิให้นำหน้ากากอนามัย ติดตัวไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จำนวนไม่เกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ให้ติดตัวได้จำนวนไม่เกิน 50 ชิ้นต่อครั้ง

ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 ..2563 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ..2563 ที่ผ่านมา

โดยขณะนี้ ทอท.ได้ดำเนินงานเข้มงวดในการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสาร รวมถึงสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบินอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 8 ..2563

หากสนามบินตรวจพบว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางออกนอกประเทศคนใดพกพาหน้ากากมากเกิน 30 ชิ้น ไม่ว่าจะถือขี้นเครื่องบินหรือโหลดขึ้นเครื่องบิน ถือว่าทำผิดกฎหมาย ราคาสินค้า จะต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ ในข้อหา นำหน้ากากอนามัยออกนอกประเทศเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะถูกยึดหน้ากากคืนด้วย นายสัมพันธ์ กล่าว

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า โดยในช่วงแรก ทางสนามบินจะใช้วิธีประชาสัมพันธ์บอกกล่าวทำความเข้าใจแก่ผู้โดยสารก่อนถ้าพบว่าถือขึ้นเครื่องเกินก็จะให้ทิ้งส่วนที่เกินลงในกล่องที่จัดไว้ให้ ทำเหมือนกรณีที่ผู้โดยสารถือของเหลวขึ้นเครื่องเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด แต่ในระยะต่อไปจะดำเนินการจับกุมอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกยึดหน้ากากอนามัยขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลจาก Khaosod

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]