📣ด่วน! ประกาศเลื่อนการจัดงาน เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ในนามคณะผู้จัดงาน ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน Movie on the beach 8 : Friendtastic Beach ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือเฟอรี่หัวหิน-พัทยา เขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📍โดยกำหนดการจัดงานใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเร็วๆนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดงาน Chang – Major Movie on The Beach

#เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
ฝากแชร์ต่อให้ถึงเพื่อนๆของเราด้วยนะคะ ขอบคุณอีกครั้งจากใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้ 💚🙏🏻

 

 

📣ด่วน! ประกาศเลื่อนการจัดงาน เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]