เผยโฉมหน้า 7 รัฐมนตรี ที่อายุเกิน 70 ปี เข้าข่ายต้องอยู่บ้าน เลี่ยงโควิด-19

ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สำหรับข้อกำหนดมาตรการพึ่งปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท โดยให้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้ง่ายอยู่ในเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อจากภายนอก ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไปนั้น 

ส่วนของ ครม.พบว่า มีรัฐมนตรีที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป 7 คน ประกอบด้วย 

“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกฯ อายุ 74 ปี

“พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” อายุ 71 ปี

“นายดอน ปรมัตถ์วินัย” อายุ 70 ปี

“ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล” รมว.แรงงาน อายุ 76 ปี

“นายถาวร เสนเนียม” รมช.คมนาคม อายุ 72 ปี

“นายประภัตร โพธสุธน” รมช.เกษตรและสหกรณ์ อายุ 70 ปี

และ “คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช” รมช.ศึกษาธิการ อายุมากที่สุด 78 ปี

เผยโฉมหน้า 7 รัฐมนตรี ที่อายุเกิน 70 ปี เข้าข่ายต้องอยู่บ้าน เลี่ยงโควิด-19 เผยโฉมหน้า 7 รัฐมนตรี ที่อายุเกิน 70 ปี เข้าข่ายต้องอยู่บ้าน เลี่ยงโควิด-19
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]