เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมทุกเดือน แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือเงินเดือนละ 5,000 บาทแต่อย่างใด ก็คือคนละส่วนกัน ในส่วนของบัตรคนจนเดือนเมษายนนี้ ยังคงใช้ได้ 6 สิทธิพิเศษ ดังนี้

1.สิทธิการใช้บัตรรูดซื้อสิ้นค้า 200-300 บาท /

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท

3.ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุ้งต้ม 45 บาท

4.วงเงินคืนภาษีสำหรับการนำบัตรคนจนไปรูดซื้อสิ้นค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีสูงสุด 500 บาท

5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท

6.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท

  • เริ่มแจกเงินวันที่ 15 เมษายน 2563

ได้เท่าไร : คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

ยกตัวอย่างเช่น

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท ได้คืน VAT 5% เงินจะเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 5 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท ได้คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 50 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท ได้คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 500 บาท

หมายเหตุ : โอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) โดยสามารถนำบัตรฯ ไปกดเป็นเงินสดออกมาได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้า-บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

  • เริ่มแจกเงินวันที่ 18 เมษายน 2563

ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือนต.ค.2562-ก.ย. 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

ได้เท่าไร : ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือนต.ค. 2562-ก.ย. 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกำหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอน แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์มีจำนวนมาก ทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตร ผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้  เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ สามารถทราบผลได้ทันที.