เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านเกณฑ์ เตรียมเช็คใหม่ ขอทบทวนสิทธิ์ 20 เมษายนนี้

จากกรณี รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19″ จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยา รายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีรายงานว่า นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากมาตรการเงิน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นั้น ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน แล้วกว่า 27.3 ล้านราย โดยกระทรวงการคลังได้คัดกรองกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาแล้ว 3 ล้านราย กลุ่มที่อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติม 6 ล้านราย ซึ่งตอนนี้เข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพียง 1.9 ล้านราย และกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 ล้านราย

สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น กรณีกรอกข้อมูลชื่อ โดยใส่นาย นางสาว หรือกรอกเลขบัตรประชาชนผิดแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ และอื่นๆ สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ โดยเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน จะเปิดเมนู ขอทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 20 เมษายนนี้  โดยระบบจะให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากกระทรวงการคลังต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ที่ระบบคัดกรองว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ ยืนยันว่า ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วมีหลักฐานยืนยัน จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แน่นอน

ทั้งนี้ กระบวนการทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 20 เมษายนนี้ จะมีการส่งหน่วยงานในเครือข่ายเข้าไปดูข้อมูลในพื้นที่เป็นรายบุคคล เพื่อทบทวนสิทธิ์ ซึ่งกระทรวงการคลังจะประสานงานจากกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ เช่น คลังจังหวัด สรรพากรพื้นที่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เป็นต้น เพื่อเข้าไปตรวจสอบโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานในพื้นที่ เชื่อว่าอาทิตย์หน้าจะสามารถเริ่มได้

ระหว่างนี้หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท สามารถติดต่อได้ที่ Call Center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144 (ตลอด 24 ชั่วโมง)