แพ้ภัยเศรษฐกิจ สู้โควิด-19 ไม่ไหว ประกาศปิดโรงงาน!!

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

แพ้ภัยเศรษฐกิจ สู้โควิด-19 ไม่ไหว ประกาศปิดโรงงาน!! บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดสายการผลิตโรงงาน 1 กิจการสระบุรี และเปิดโครงการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ปี พ.ศ.2563 โดยระบุข้อความว่า ตามที่เพื่อนพนักงานทุกท่าน ได้ทราบอยู่แล้วว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ จากคำสั่งซื้อปูนซิเมนต์ของลูกค้าลดลงเป็นจำนวนมาก และคาดว่าความต้องการปูนซิเมนต์มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น คณะผู้บริหารกลุ่มของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องลดกำลังการผลิตลง โดยปิดสายการผลิตโรงงาน 1 ทั้งหมด ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจากการปิดสายการผลิตนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องลดกำลังคนในสายการผลิตโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุน ( Support Functions) ทั้งหมด นับจากวันที่ปิดโรงงาน 1 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานของบริษัทฯ และส่วนรวมน้อยที่สุด บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเปิด โครงการออกจากงานด้วยการเห็นชอบร่วมกันปี 2563 ให้กับพนักงานโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุน ที่จะสมัครเข้าโครงการนี้เป็นอันดับแรก หากบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะลดอัตรากำลังคนต่อไป บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ พนักงานสายการผลิตในกิจการสระบุรีอื่น เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติม ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1.คุณสมบัติของพนักงาน 1.1พนักงานประจำของบริษัทฯ กิจการสระบุรี 1.2อายุพนักงาน: ไม่จำกัด 1.3 ต้องเป็นพนักงานที่ไม่อยู่ในโครงการ Performance lmprovement Program (PIP)

2.การช่วยเหลือ 2.1ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่ออกจากงาน ซึ่งรวมถึงเงินทุกประเภทที่บริษัทฯ ต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานและหรือตามระเบียบบริษัทฯ ตามเอกสารที่แบบมานี้ 2.2ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอายุงาน นอกเหนือจากในข้อ 2.1 ตามเอกสารที่แนบมานี้ 2.3ได้รับเงินกองทุนสะสมและหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของพนักงานบวกด้วย ส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ รวมทั้งผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยจากกองทุนโดยจ่ายให้เต็ม 100% ไม่คำนึงถึงอายุงาน 2.4วันพักร้อนที่เหลือเมื่อคำนวณตามอัตราส่วน จะคำนวณจ่ายเป็นเงินให้

แพ้ภัยเศรษฐกิจ สู้โควิด-19 ไม่ไหว ประกาศปิดโรงงาน!! แพ้ภัยเศรษฐกิจ สู้โควิด-19 ไม่ไหว ประกาศปิดโรงงาน!!
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]