ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” เป็น กมธ.ท่องเที่ยว

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 16 เม..2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พล..ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ..2562 ข้อ 103 จึงประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ วันที่ 12 ..2563

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]