เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

กระทรวงการคลังตอบคำถาม ตรวจสอบสิทธิ์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com สถานะค้างอยู่ที่ “อยู่ระหว่างตรวจสอบ” มานาน ยัน เร่งกระบวนการตรวจสอบข้อมูล แนะรอแจ้งผลทาง SMS หรือเช็กใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

จากกรณีทีรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยาวิกฤตโควิด 19 จำนวน 5,000 บาท นั้น มีหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับแจ้งสถานะแตกต่างกันไป บางคนเมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ยังค้างอยู่ที่ “อยู่ระหว่างตรวจสอบ” ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่า แล้วแบบนี้ ควรจะต้องทำอย่างไร เพราะหลายคนก็ได้รับเงินส่วนนี้ไปแล้ว เมื่อโทร. สอบเจ้าหน้าที่กรุงไทย ก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ช่วงคัดกรองของรัฐ ของเก่ายังไม่เสร็จ แล้วจะทบทวนคนอุทธรณ์ได้อย่างไร ?

เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่ 17 เมษายน 2563 เฟซบุ๊ก สํานักงานเศษฐกิจการคลัง ได้ออกมาชี้แจงข้อสงสัยดังกล่าวดังนี้

1. กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา โดยนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อใหสามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยา ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด

3. การโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 วันทำการ หลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และการโอนเงินช่วยเยียวยาได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 8 – 17 เมษายน 2563 รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทแล้ว